Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/jumpfood.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/jumpfood.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
oktober 11, 2012 Arkiv - Jumpfood

Godt fra start

Smil-projektet er godt fra start; under stor bevågenhed og interesse har vi nu rekrutteret alle deltagere. Interessen for at medvirke har været overvældende. Faciliteter fra 1/3 af landets kommuner ansøgte om deltagelse som enten fyrtårn eller frontløber-hal.

Det har været en svær udvælgelse, ikke mindst fordi der i ansøgerkredsen var stort engagement og motivation for deltagelse. De udvalgte faciliteter er udvalgt fordi de alle har en realistisk men positiv til udfordringen, og samlet set favner en bred profil. Dette er vigtigt, fordi smil-projektet har en ambition om at skabe en bred national forandring. Alsidigheden i de deltagende faciliteter er projektets styrke, netop fordi vi skal skabe resultater der er brugbare og omsættelige overalt.

 

Det handler ikke bare om mad

Smil-projektet handler ikke bare om sund kost, ernæringsberegninger, opskrifter og fibre. Fokus er også på dem, der spiser maden. Hvem er kunderne i dag – og hvem kunne tiltrækkes med nytænkning? Succes afhænger af, at der skabes forståelse og bevidsthed om, hvem der er målgruppen – og den har måske slet ikke sin gang i cafeen i dag? Projektet vil forandre kulturen og skabe miljøer der tiltrækker flere. Vi kommer ikke med en facitliste, men med erfaringer og indsigter der stilles til rådighed lokalt.

Omkring de medvirkende faciliteter nedsættes der i disse måneder arbejdsgrupper, der får tæt sparring ift. handleplan og målsætning. Projektets styrke afhænger i høj grad af, at der lokalt skabes nye samarbejder og spottes potentialer der ikke umiddelbart er tradition for.
Det bliver ikke let, men interessant!

Projektet hedder Sundere mad i idrætslivet. Det afspejler, at alle kan være med. Fremfor at tale om sund mad som en given og absolut størrelse, så afspejler sundere mad en erkendelse af, at vi tager afsættet i den virkelighed er der det enkelte sted. Projektet udvikler et samlet koncept, der vil være et bud på, hvordan man på tværs af land, størrelse og tradition kan arbejde med sundere mad i idrætslivet. Det fælles koncept bliver til i en samspil med ildsjælene og arbejdsgrupperne lokalt – gennem en pingpong finder vi ud af, hvad der virker hvor – og den erfaring skal efterfølgende deles bredt.

 

Nyt navn på vej

Københavns Madhus udarbejder i efteråret selve mad-konceptet, der efterfølgende skal tilpasses og testes lokalt. Sammen med et eksternt bureau lægger vi netop nu sidste hånd på det endelige
navn og udtryk for projektet. Vi glæder os til inden for meget kort tid at kunne løfte sløret for nyt koncept og navn – det sker her på nyhedsmailen!

Der lægges vægt på, at projektet ikke er eksklusivt, men bredtfavnende – men samtidig skal være genkendeligt og vække interesse i den brede målgruppe. Der er netop afholdt kick off-arrangementer for såvel fyrtårne som frontløberhaller. Det har været en stor og positiv oplevelse at se det store engagement og lysten til at komme i gang. Der er et gåpåmod og en risikovillighed, som vi vil gøre alt for at leve op til. Nu går vi sammen igang med at omsætte de flotte ord til handling!

Denne nyhedsmail er forløber for hyppige nyhedsbreve, der med afsæt fra ny hjemmeside vil blive udsendt i den kommende tid.

På vegne af projektgruppen

Anders Seneca
Projektleder